Vizyonumuz...
Teknolojinin ve insanlar�n beklentilerinin s�rekli de�i�ti�i bir d�nyada Y�ld�r�m Parke olarak sekt�r�nde �nc� bir kurulu� olman�n bilinciyle sizlere en g�zeli sunma gayreti i�indeyiz.
Y�ld�r�m Parke olarak biz; kalitemizden hi�bir taviz vermeden, profesyonel ve deneyimli ekibimiz ile siz de�erli m��terilerimize g�venli, sorunsuz ve huzurlu bir mekan sunmaya �al��maktay�z.
Misyonumuz...
M��terilerimizin ihtiya� duydu�u �r�nleri, sorumluluk bilinciyle isteklere uygun �ekilde ve zaman�nda tedarik ederek, ko�ulsuz m��teri memnuniyeti sa�layarak; �al��anlar, �reticiler ve m��terilerimiz aras�nda g�ven olu�turmakt�r. Bu bilin�le siz de�erli m��terilerimize uzun y�llar kaliteli hizmet vermek birinci g�revimizdir.

Çalıştığımız Markalar

 • BuraWall
 • VERSUS
 • HARMONY Floor
 • FLOORPAN
 • Cosmos WALLPAPER
 • SUNFLOOR
 • DESİGN FLOOR
 • Balterio
 • AQUAFLOOR
 • EDOFLEKS
 • DUTCH
 • Portofino
 
< >

Kaç Rulo Duvar Kağıdı Almalıyım?

Kaplanacak Duvarın: 

m. m.

 

NOT: Sonuç yuvarlak hesaptır. Kesin sonuç değildir.